Куюмджиева & Витлиемов

ENGLISH/ БЪЛГАРСКИ

Недвижими имоти и строителство

Въпреки сериозните негативни последици за българския пазар на невдижими имоти от световната финансова криза, последните новини от индустрията показват позитивна тенденция за възстановяване, която създава нови бизнес възможности. Недвижимите имоти винаги са били сред основните области на дейности на кантората и ние сме посветили значителна енергия и ресурс за нейното развитие.

Експертизата ни в тази област се простира от сделки за придобиване до проекти за развитие и застрояване на недвижими имоти. Услугите, които често предоставяме в този област, включват правен анализ на правото на собственост, структуриране на сделки за покупко-продажба, изготвяне на нотариални актове и други документи във връзка със сделки, наеми на недвижими имоти, промяна на регулация, провеждане на административни процедури по издаване на разрешения за строеж и други административни актове, промяна на предназначението на земи, консултации по всички аспекти на строителни проекти, изготвяне на договори за проектиране, строителство, управление на проекти и други свързани със строителство договори и документи.