Куюмджиева & Витлиемов

ENGLISH/ БЪЛГАРСКИ

Финансиране и обезпечения

Кантората ни има богат опит в областта на кредитирането и обезпеченията. Работата ни в тази област включва структуриране на кредитни сделки, консултации и анализ на възможни опции за обезпечение, изготвяне на договори за заем и обезпечение и други документи, създаване противопоставимост на обезпечения, реструктуриране на задължения, оказване на съдействие за провеждане на изпълнение по предоставени обезпечения.