Куюмджиева & Витлиемов

ENGLISH/ БЪЛГАРСКИ

Трудово право

Трудовото право е област с огромно значение за корпоративните клиенти, която е регулирана от сложна правна рамка, предмет на чести изменения. Услугите ни се използват предимно от работодатели и ние се отнасяме с особено внимание към техните търговски интереси и проблеми. Целта ни е да предоставяме адекватни и практически насочени правни съвети, за да помогнем на нашите клиенти да избягнат съдебни дела и други неблагоприятни процедури. Услугите ни включват изготвяне на всички необходими документи, включително трудови договори и договори за управление, правила за вътрешния трудов ред, бонусни схеми, консултации по масови и индивидуални уволнения, социално и здравно осигуряване, правила за безопасност и др.