Куюмджиева & Витлиемов

ENGLISH/ БЪЛГАРСКИ

Административно право и регулаторни режими

Кантората ни предоставя услуги в почти всички области на административното право, включително издаване на всякакви разрешения и удостоверения, осигуряване съответствие с регулаторни режими, консултации по въпроси свързани с опазване на околната среда, обществените поръчки и всякакви процедури пред държавни и общински органи.