Куюмджиева & Витлиемов

ENGLISH/ БЪЛГАРСКИ

Търговски сделки

Изпълняваме ролята на “вътрешен юрист” за много от нашите клиенти. В това си качество, съветваме клиентите си по въпроси, свързани с общи търговски сделки и им съдействаме при изготвянето, прегледа и договарянето на на различни търговски договори, които често включват договори за наем, общи условия, стандартни форми на договори във връзка с дистрибуция, производство, интелектуална собственост и предоставяне на различни по вид услуги.