Куюмджиева & Витлиемов

ENGLISH/ БЪЛГАРСКИ

Придобивания

Имаме значителен опит в участието в преговори и успешното приключване на сделки за различни бизнес придобивания. Опитът ни включва предтставителство както от страна на купувачи, така и от страна на продавачи, при продобиване на големи компании или малки местни бизнеси.