Куюмджиева & Витлиемов

ENGLISH/ БЪЛГАРСКИ

Дружествено право

Помагаме на своите клиенти да направят избор за подходящата правна структура, чрез която да осъществяват своята търговска дейност и им съдействаме, като изготвяме цялата свързана с това правна документация. Практиката ни включва учредяване на търговски дружества, граждански дружества, клонове и търговски представителства, консултации по договори за съвместна дейност и консорциуми, корпоративно финансиране, защита правата на миноритарни съдружници и акционери, договори между съдружници и акционери, емисии от акции и непарични вноски, организиране на общи събрания, структуриране и изпълнение на бонус схеми с предоставяне на акции и т.н.

Когато е необходимо, освен предоставянето на услуги в областта на дружественото право, съдействаме на клиентите си и в провеждането на административни процедури, като изготвяне и подаване на заявления за издаване на всякакви лицензи, разрешения и одобрения, осъществяване на регистрации и вписвания, необходими за извършване на желаната от тях дейност.