Куюмджиева & Витлиемов

ENGLISH/ БЪЛГАРСКИ
_Станислава Куюмджиева_

Станислава A. Куюмджиева

Съдружник

Тел./Факс:
+359 2 954 26 10
+359 2 954 26 55

E-mail:
stanislava.kuyumdjieva@skvlaw.eu

Образование

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски” ( 1999 г.)

Международна асоциация на юристите и Колежа по право на Англия и Уелс, диплома по Международни сливания и придобивания. Международната следдипломна програма (2004 г.);

Международна асоциация на юристите и Колежа по право на Англия и Уелс, диплома по Международни съвместни предприятия. Международната следдипломна програма (2004 г.)

Членство

Софийска Адвокатска колегия  (приета 2000 г.)

Експертни области

Търговско право, Сливания и придобивания, Трудово право, Право на интелектуалната собственност

Професионален опит

Юридически сътрудник, “Евролекс България” ООД (1997 г. – 2000 г.); Адвокат, Адвокатска кантора “Джингов, Гугински, Кючуков & Величков” (2000 г. – 2005 г.)

Езици

Български, английски