Куюмджиева & Витлиемов

ENGLISH/ БЪЛГАРСКИ
_Зоя Златкова_

Зоя Златкова

Външен консултант

Тел./Факс:
+359 2 954 26 10
+359 2 954 26 55

E-mail:
zoya.zlatkova@skvlaw.eu

Образование

Магистър по право, Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград (2000 г.)

Членство

Софийска адвокатска колегия (приета 2009 г.)

Експертни области

Банково право, Несъстоятелност, Процесуално представителство по съдебни спорове

Езици

Български, английски

Зоя Златкова има опит (над 24 години) в банковия сектор. Била е юрист в една от водещите
европейски инвестиционни банки с клон в България. Зоя Златкова има над 10 години
практика като консултант при разрешаването на съдебни спорове за търговски банки,
действащи на българския финансов пазар.