Stoeva, Kuyumdjieva & Vitliemov

ENGLISH/ БЪЛГАРСКИ

Ние предлагаме консултации в областта на българското право и правото на Европейския съюз. С цел предоставяне на максимално пълна и всеобхватна правна услуга, поемаме както работа по търговски сделки, така и представителство в съдебни и арбитражни производства. Обслужваме различни клиенти – от големи международни корпорации до местни предприятия, извършващи дейност в широк спектър от индустрии, включително строителство, застраховане, информационни технологии, енергетика, минно дело, фармацевтика и др.

Нашето адвокатско дружество беше препоръчано от авторитетния справочник The Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2017г. в три области на правото:

- Банки и финансирания

- Търговско и дружествено право и сливания и придобивания

- Разрешаване на спорове

Повече информация може да намерите тук.