Stoeva, Kuyumdjieva & Vitliemov

ENGLISH/ БЪЛГАРСКИ

Поддържаме близки професионални отношения с множество правни кантори и адвокати с разнообразна специализация в страната и чужбина, което ни помага успешно да отговаряме на нуждите на нашите клиенти и да увеличаваме работния си капацитет, когато това се налага. От 2009 г.  работим съвместно с юридическата кантора ДТТ, която практикува изключително в областта на капиталовите пазари и ценните книжа. Това сътрудничество ни позволява да изграждаме по-голям и силен екип при необходимост и да отговаряме на изискванията на по-сложни и разнообразни проекти, като въпреки това всяка от канторите запазва своята самостоятелност.